Fall til ro i din egen kraft

Ikke gå deg vill i prosessen med å finne tilbake til nærværet i deg selv. Bruk i stedet kreftene på å restarte livet gjennom de seks livspraksisene.

Restart® Lab

Det finnes en arketypisk prosess som er felles for alle mennesker som ønsker å vokse inn i seg selv. Restart Lab'en bygger en bro fra et liv hvor vi er en slave på innsiden av vårt eget sinn - og til å strekke oss så mye at vi faller ut av tankenes grep. Det er først da du virkelig er fri til å oppdage hvor hinsides stor og mektig du egentlig er.

Da vi var nyfødte så vi ut på menneskene rundt oss med åpne og tillitsfulle øyne. Snart lærte vi at noe er rett og noe er galt - så vi tilpasset oss omgivelsene våre for å passe inn. For noen av oss tilpasset vi oss så langt, at vi mistet kontakten med den iboende verdifølelsen vi alle er født med.

Kjenner du på ren kjærlighet til deg selv? Hvis ja, har du ingenting på denne siden å gjøre. Gå ut å lev livet ditt til det fulle - i pakt med ditt dypeste og mest autentiske jeg. Hvis nei, les videre. For da er du akkurat der hvor du skal være!

La meg tegne et bilde til deg. Se for deg at hvert eneste menneske blir født med en glitrende og dyrebar edelstein inne i seg. Etterhvert som menneskene blir møtt med sårende og stikkende ord, blir huden tykkere. Kanskje setter vi opp et skjold rundt hjertet. Den gyldne edelsteinen blir skjult. Borte. Usynlig. Ikke tilstede. Da blir vi fattige i kontakten med oss selv, men edelsteinen ligger i dypet og venter på å bli oppdaget. Slik er det også med egenverdien vår. Den er alltid der, men vi kan miste kontakten med den.

Da begynner vi å leve et liv der vi blir lurt til å tro at vi ikke har verdi. Kanskje føler du deg feil, mislykket og håpløs. Kanskje sliter du med stress og utbrenthet. Det er slitsomt å strekke seg etter noe du synes du bør være, men som du egentlig ikke er. Kanskje rammes du av en opplevelse av å være grunnleggende feil, at det er noe galt med deg. Men perfeksjonisme er bare et språk for skam, som er ei varsellampe på at du har rotet deg bort fra deg selv. For den negative opplevelsen av deg selv er en illusjon, for dypt inne i deg har du en ubegrenset verdi som du kan finne tilbake til.

Problemet er: Hvis du ikke føler deg verdifull, hvordan kan du finne veien tilbake til deg selv? Svaret er å dra på skattejakt!
Vi har alle mistet noe av oss selv i møte med omgivelsene. Men det som er mistet, kan dukke opp igjen for den som har mot til å lete.

Det er når du reiser inn i deg selv at du oppdager dine dypeste og vakreste skatter.

Finn veien tilbake til deg selv

Ingen quick fix

Om du har brukt årevis på å vikle deg inn i et mønster som ikke gagner deg, tar det tid å vikle deg ut.

Om noen forurenser ved å dumpe ett tonn med søppel på ei vakker strand, er det ett tonn med søppel som må fjernes før underlaget kommer til syne. På samme måte er det med oss mennesker. Negative kommentarer og sårende ord er som søppel, men av og til er det alt vi ser.

Men ikke la deg lure. Selv om du ikke kan se hva som er under, er det noe vakkert der. Det du trodde var søppel, er kanskje en liten bit av en glemt edelstein.

Det første som må gjøre er å starte en sorteringsprosess - over hva som er påført deg og hva som er det ekte i deg.
Deretter må du se igjennom illusjonene du har laget om deg selv, som selvkritiske tanker du bærer på.
Så handler det om å bli tilstede i deg selv og i ditt eget liv.
​Tilslutt handler det om å finne værefølelsen - og lytte til dypet i deg selv.

Endringsprosessen kan bli en skattejakt der du utforsker - og blir oppmerksom på sider ved deg selv du ikke ante eksisterte.

Våg å vise ditt geni

Når jeg våger å vise mitt geni låser det opp noe i deg slik at du kan vise meg ditt - og motsatt.

Ved å bli mer av deg selv, vil du begynne å få tak i ei autentisk livskraft som kan gi deg et nytt syn på deg selv og livet ditt. Når du skal ta gode valg for deg selv og skape det livet du vil ha, trenger du kanskje å lære deg nye måter å møte verden på.

Fra barnsben av lærer vi å kommunisere på samme måte som omsorgspersonene rundt oss gjør. Vi kopierer og hermer. Men kanskje har du kopiert en måte å kommunisere på som gjør det vanskelig for andre å forstå deg? Vi tar på oss roller som den snille piken, det sorte fåret, offerlammet, syndebukken, den håpløse, den vanskelige. Den ingen liker. Men når du går i takt med den du egentlig er, den geniale deg som finnes bakenfor rollene, får du et slingringsmonn inni deg. Et indre rom der du kan være deg selv, der du er dypt forankret i din indre verdi. Hva folk opplever deg som, er ikke lenger så farlig. Hva de tolker og tror om deg, er mindre viktig. For når du slår rot inne i deg selv og ser igjennom dine egne illusjoner, forstår du at det andre tenker er deres illusjoner. Du skjønner at andre mennesker bærer på sine livsløgner som de beskytter ved å være som de er. Da blir du mer tålmodig med både deg selv og andre, og du blir mye vanskeligere å vippe av pinnen.

Faktisk er det slik at når du tar fram sider i deg selv som du har gjemt bort, kan andre mennesker også bli seg selv. Da våger de å vise sine ekte sider, fordi du gjør det. På den måten kan du bli et lys for andre mennesker, og lede dem hjem til seg selv.

Har du tenkt over at du møter andre mennesker med like mye kjærlighet som du er i stand til å føle for deg selv? Ved å elske deg selv, kan du elske andre mer. Ved å elske deg selv mer, kan du våge å la andre elske deg. Det er kanskje noe av det skumleste vi kan gjøre.

Når du ikke lenger dømmer deg selv, blir du fri til å lede deg selv dit du vil gå.

Når du skjønner at du ikke trenger å endre deg, men bare bli mer av det du allerede er, får du en ny frihet i livet. Da kan du gi slipp på det du ikke vil ha. Du kan sende kravene ut døra, senke skuldrene, puste med magen og bruke mer tid på det som gjør deg glad. Det kan kjennes som å slippe ei tung bør du har båret på lenge. Tunge tanker om alt du burde være og ha vært, gir slipp. De tankene som begrenser deg, som sier at du ikke kan og ikke duger, forsvinner. I stede kan du kjenne på en trygghet i deg selv - og stole på at du kommer deg dit du skal i ditt eget tempo.

Endringen skjer ikke over natta. Men i det øyeblikket du forstår at du kan lede deg selv innenifra, i stedet for å bli styrt utenifra er halve jobben gjort. Du trenger kanskje støtte til å løse opp i floker og lære å lytte til deg selv. Kanskje trenger du nye perspektiver til å se dine dyrebare skatter - og hente fram sider i deg selv du helt hadde glemt.

En indre reise inspirert av The heros journey

Hva får du i Restart® Lab'en?

I en hver heltereise trenger helten - altså både deg og meg - seks livspraksiser som hjelper oss igjennom prosessen. Hele Restart Lab'en er sortert på de seks livspraksisene som er inspirert av Joseph Campbell's The hero's journey i 12 steg.

Onboarding

Intro for alle nye medlemmer.

Modul: Den gode historie

Skriv din gode historie der du er helten ved å følge de 12 stegene i heltereisa.

 

Modul: Hvordan bruke portalen?

Denne modulen skal lages vinteren 2018/2019. (Hovedinnholdet i denne modulen ligger i Den gode omvei.)

 

Oljeprotokollen:

Desiree Mangandog protokoll med de 10 oljene som brukes på ulike punkt på kroppen.

 

Livspraksis 1: Overblikk

Modul: En ny erfaring

Heltereisa:

Steg 1: Reisa starter ved at helten blir oppmerksom på at det er noe som mangler i den grå hverdagen.

Steg 2: Det kommer en impuls som gradvis vokser seg til et behov om å legge ut på eventyr, for å oppdage indre skatter som ligger skjult i dypet av oss selv.

Hva trenger helten?

Når skal du få det bra med deg selv? Svaret er nå! Ved å begynne å leve i øyeblikket - og ta gode valg som løfter deg opp. Vi ser på hvordan du stopper deg selv - og legger grunnlaget for endringsprosessen.

 

Modul: Innsikt

Heltereisa:

Steg 3: De nye behovene møtes av indre motstand, og helten havner i overveldelse.

Hva trenger helten?

Du er akkurat som du skal være, og alt du trenger å gjøre for å endre deg er å bare bli mer av det du allerede er. Alle avviste sider av deg selv, trenger å bli møtt med nysgjerrighet, empati og bli tatt fram i lyset. Lytt til Heltereisa, som er en del av denne modulen.

 

Oljeprotokollen:

Forslag:
Desiree Mangandog sin oljeblanding for Here and now og/eller Clear the clutter.

 

Livspraksis 2: Intensjon

Modul: Anerkjennelse

Heltereisa:

Steg 4: Helten får støtte av en mentor og finner støtte i seg selv - og finner mot til å legge ut på reisa. 

Hva trenger helten?

Når alle sidene i deg blir anerkjent, åpner du døra opp for egenkjærlighet. Her finner du din egen indre skatt - og ser hvem du egentlig er bakenfor alle tilpasningene du har gjort. Du flytter inn i deg selv - og får tilgang til en dypere forankret egenkraft. 

 

Modul: Autentisk

Heltereisa:

Steg 6: Utfordringen kommer og helten blir testet og går inn i dypet av seg selv for å hente fram autentiske krefter. 

Hva trenger helten?

Du lærer å bli selvfølende. Ved å ta bolig inne i deg selv, får du kontakt med din egen værefølelse. Vi jobber med grenser og det som er ditt eget livsrom. Du lærer hvordan du kan holde fast i deg selv i møte med andre mennesker. Du lærer å bli sansevar - og hvordan du kan bruke alle sansene dine samtidig for å skape resonans gjennom hele deg.

 

Oljeprotokollen:

Forslag:
Desiree Mangandog sin oljeblanding for Release your fear og/eller Bye Bye Baggage.

 

Livspraksis 3: Medfølelse

Modul: Nærvær

Heltereisa:

Steg 7: Helten går inn i den mørke grotten og møter sitt aller innerste.

Hva trenger helten?

Når du ser deg selv med et ferskt blikk, kommer du i kontakt med din vitnetilstand. Du ser igjennom illusjonene, og det som er i øyeblikket, i stedet for å bli fanget av dine egne tolkninger. Vi jobber med dine grunnverdier og grunnmuren din.

 

Modul: Stille stemmer

Hva trenger helten?

Alt du lengter etter, finner du på den andre siden av redsel. Når vi er trygge i oss selv, får vi tak i en stille stemme i oss selv som kan lede oss i hverdagen. Vi jobber med selvfølelse og egenverdi. Du lærer empatiske relasjoner og empatisk kommunikasjon. 

 

Oljeprotokollen:

Forslag:
Desiree Mangandog sin oljeblanding for I love myself og/eller Soothe the soul.

 

Livspraksis 4: Ikke-dømmende

Modul: En mindfull detox 

Heltereisa:

Steg 8: Transformeringen kommer når helten oppdager at ingenting er verken riktig eller galt, alt er ulike tolkninger basert på ulike modeller av virkeligheten.

Hva trenger helten?

Denne modulen mangler og skal lages vinteren 2018/19.

Modul: Autentisk handlekraft

Heltereisa:

Steg 9: Belønningen kommer når helten opplever sammenheng og resonans og er fri til å bruke den indre kraften sin.

Hva trenger helten?

Du inviteres til å finne ditt autentiske prosjekt, og vi jobber med å justere prosjektet ut fra din indre, stille stemme. Hva er det egentlig du vil? Hva trenger du? Hva drømmer du om? Er du klar til å ta det første steget? Her lager du deg din egen plan, for å skape deg det livet du vil ha.

 

Oljeprotokollen:

Forslag:
Desiree Mangandog sin oljeblanding for I am free og/eller On my path.

 

Livspraksis 5: Vitnetilstand

Modul: Bevissthet

Heltereisa:

Steg 10: Saboteringen kommer når helten blir testet på nytt om den nye innsikten og den nyvunnede kraften er sterk nok til å gå videre.

Hva trenger helten?

Å våge seg inn i et nytt landskap, handler om å finne hvile i det å ikke vite. Du lærer hvordan du kan støtte deg selv i det ukjente og det nye. Du lærer hvordan du kan skape deg nye rutiner gjennom en ny form for bevissthet. Du får innsikt i de ulike bevissthetsskiftene - og du lærer at det å være høysensitiv er et utviklingstrinn i den menneskelige utvikling. Du er helt normal!

 

Modul: Våken

Heltereisa:

Steg 11: Helten bli seg selv på ny når det åpnes opp for en dobbel bevissthet som gjør helten helt våken her og nå.

Hva trenger helten?

Du blir var din egen bevissthet, og du har nå fått tilgang til en dobbel bevissthet. Du er den som ser, som er våken gjennom bevisst tilstedeværelse. Du er nærværet i deg selv. Du lærer å leve fra hjertet - og integrere alt inn i et meningsfylt hele.

 

Oljeprotokollen:

Forslag:
Desiree Mangandog sin oljeblanding for I am fabulous. 

 

Livspraksis 6: Kreativ

Modul: Skaperkraft

Heltereisa

12. Helten får et nytt perspektiv på hverdagen og restarter livet sitt ved hjelp av de nye kreftene.

Hva trenger helten?

Her kommer det en modul som skal lages vinteren 2018/19.

 

Modul: Restart livet

Hvordan kan du projisere krafta di på livet ditt? Her kommer det en moduler som skal lages vinteren 2018/19.

 

Oljeprotokollen:

Forslag:
Desiree Mangandog sin oljeblanding for Manifestors blend og/eller Momentum.

 

Verktøy

En modul for deg som bruker eteriske oljer og har kjøpt oljene gjennom Restart Living. 

 

Ressurser

Et utvalg av ulike workshops og ulike livesendinger på nettet.

 

Bonus

Alle meditasjonene som er laget og alle nye som lages.

Bli den du var ment å være, ikke den du ble formet av omgivelsene til å bli.

Bli med i Restart® Lab'en

Månedsabonnement. Ingen binding. Lab'en er under utvikling, og prisen er derfor lav.

Har du lyst å bli kjent med meg?

Hopp inn i gruppa mi på Facebook der jeg deler dyp læring om å restarte livet.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.